Mopoendurance säännöt 2013
 

Suomen Moottoriliitto ry:n sivuilta

SML:n säännöt ja sääntöjen päivittäminen

SML:n viralliset ja voimassa olevat säännöt löytyvät SML:n sivulta. Urheilusäännöstö sekä lajikohtaiset lajisäännöt vahvistetaan hallituksen toimesta kalenterivuoden alussa. Kalenterivuoden aikana sääntökirjoihin voidaan tehdä päivityksiä, mikäli muutokselle on painava syy. Päivitykset astuvat voimaan hallituksen vahvistettua kyseiseen sääntökohtaan liittyvät muutokset. Päivitetyn sääntökohdan viereen lisätään SML:n hallituksen käsittelypäivämäärä, josta lähtien uusi ja päivitetty sääntö on voimassa. Nettisivuilla julkaistavien sääntöjen yhteyteen liitetään selvyyden vuoksi uuden päivitetyn sääntöversion numero ja päivämäärä, jolloin uusi lajisääntö on lisätty SML:n nettisivuille.

Epäselvissä tapauksissa lisätietoja on saatavilla SML:n toimistolta.